Poštovane kolege,
Od početka pandemije COVID-19 primarna zdravstvena zaštita suočava se sa velikim organizacijskim i strukturnim izazovima, kao što su izmenjeni zadaci poput telekonsultacija, intenziviranje saradnje sa ustanovama na višim nivoima zdravstvene zaštite i drugim ustanovama na primarnom nivou, zatim ograničena dostupnost resursa u pogledu osoblja, infrastrukture i zaštitne opreme.
Učestvovanje u ovoj anketi je anonimno, pa se stoga odgovori koje dajete ne mogu povezati sa Vašim identitetom. Njeni rezultati se mogu upotrebiti za informisanje autoriteta u celoj Evropi o tome kako bolje podržati lekare opšte prakse u njihovoj brizi o pacijentima tokom pandemije i brizi o svom sopstvenom zdravlju.
Želimo da Vam se unapred zahvalimo što ćete do 20 minuta svog vremena posvetiti popunjavanju ovog upitnika!

Na linku ispod se nalazi informativno pismo sa dodatnim informacijama o istraživanju
Informativno pismo za ispitanike
Pročitao/la sam i razumeo/la informacije koje sam dobio/la o ovoj studiji, pristajem na učestvovanje u ovoj studiji i dajem odobrenje za obradu i korišćenje svojih odgovora:
Dajem odobrenje da se moji odgovori koriste i u budućim studijama: